Skrivelse till Jordbruksverket

På stämman i Ystad november 2012 fick styrelsen uppdrag att skriva till Jordbruksverket angående djurskyddskontroller och tvärvillkor. Bakgrunden var den motion från Värmland, om att djurskyddskontroller inte känns rättsäkra och att en liten avvikelse får stora ekonomiska sanktioner som inte står i propotion till avvikelsen. Nu är skrivelsen skickad och du kan läsa den om du klickar.

 

Skrivelse JV 2013-01-28