Ny verksamhetsledare

Pressmeddelande den 6 juli 2012

Sveriges Nötköttsproducenter har anställt Carina Johansson, Vaggeryd, som verksamhetsledare.

På Sveriges Nötköttsproducenters (SNP) stämma den 19 november 2011 enades ombuden för ca 1400 medlemmar att höja medlemsavgiften för att satsa på en egen verksamhetsledare till föreningen. Nu har SNP anställt Carina Johansson som ny verksamhetsledare. Johansson har erfarenhet från myndighet, medlemsorganisation och föreningsliv. Hon driver också dikalvsuppfödning på den egna gården i Vaggeryd.

Svensk nötköttsproduktion står inför stora utmaningar. Antalet kor, och därmed det mer efterfrågade svenska nötköttet, minskar och vi äter alltmer importerat kött. Därför är det viktigt att arbeta för konkurrenskraftiga villkor och förutsättningar så att branschen kan växa.

-Nu har vi en samordnande röst som kan föra medlemmarnas talan och en representant för producenterna som myndigheter och andra intressenter kan föra en dialog med. Dessutom får vi styrelseledamöter möjlighet att arbeta med mer strategiska frågor och möjligheten att vara mer proaktiva, tack vare våra medlemmars kloka beslut, säger ordförande Anita Persson.

Svensk nötköttsproduktion har stor betydelse för den biologiska mångfalden, står för hög livsmedelssäkerhet och bidrar i hög grad till arbetstillfällen och öppna landskap i hela Sverige. Dessutom borde svensk nötköttsproduktion vara mer synlig i debatter och på politiska agendor.

För mer information vänligen kontakta Carina Johansson 070-602 76 05 eller ordförande Anita Persson
070-331 00 09.

Sveriges Nötköttsproducenter (SNP)  den enda organisation som bara jobbar för nötkött, där alla nötköttsproducenter, oavsett produktionsinriktning eller omfattning kan vara med.