Danmark fick nej på förlängning av handjurspremien

Information om upphörande av handjurspremien – ingen förlängning av referensperioden

Under året har LRF och SNP fört diskussioner med företrädare för slakterierna angående referensperioden inför upphörandet av handjurspremien den 1/1 2012. LRF och SNP är eniga om att det minst negativa för svensk nötköttsproduktion är att referensperioden avslutas som planerat den 31/12 2011. Danmark ställde tidigare i höst en förfrågan till Kommissionen om förlängning av referensperioden för handjurspremien. I sitt brevsvar säger Kommissionen att det inte föreligger tillräckliga skäl för en förlängning. Referensperioden för handjurspremien upphör således enligt tidigare beslut, den 31/12 2011. Sverige har inte begärt en förlängning hos Kommissionen varför 31/12 2011 naturligtvis även gäller i vårt fall.

Mera information om frikopplingen och referensperidodens upphörande finns på Jordbruksverkets hemsida

/Erica Lindberg LRF