Svensk nötköttsproduktion internationellt gångbart ?

Agribeef presenterar på sin hemsida www.agribeef.se nu jämförelser inte bara mellan svenska producenter utan även med jämförelser internationellt. I en pressrelease utsänd idag informerar man om detta. Besök sidan och ta del av resultaten.