Kan man tjäna pengar i nötköttsproduktionen?

Kan man tjäna pengar i nötköttsproduktionen?

Vilka faktorer har störst betydelse för lönsamheten? Svaren får man via Agribeef.

Agribeef är en webbtjänst som på ett nytt och unikt sätt beskriver den verkliga lönsamheten i svensk nötköttsproduktion. Aldrig innan har vi kunnat se hur lönsamheten ser ut i olika produktionstyper; i dikalvsproduktionen respektive i uppfödning av mjölkrasungnöt eller av köttrasungnöt. Agribeef kan därmed på ett kraftfullt sätt bidra till en nödvändig förbättring av lönsamheten i nötköttsproduktionen.

Nu presenteras resultaten för 2009 på hemsidan www.agribeef.se. Här kan man se hur produktionsresultat, intäkter och kostnader ser ut i totalt ca 30 verkliga ungnöts- respektive dikoföretag. Dessa s k referensgårdar har varierande storlek och finns på olika ställen i landet. Via ”mätarna” på hemsidan kan man jämföra sina egna resultat med referensgårdarnas.

Agribeef är framtaget genom LRFs tvååriga kraftsamlingsprojekt ”Referensgårdar – nötkött” med medfinansiering via Landsbygdsprogrammet.

Information: Inger Pehrson, 035-38137, 070-8203312, inger@palustre.se eller Pernilla Salevid, 070-6008253, pernilla.salevid@konsult.lrf.se.