Kontrollprogrammet för utegångsdjur utan ligghall är nu klart

Nu finns det möjligheter för nötköttsproducenter att ansöka om anslutning till kontrollprogrammet ”Utegångsdjur utan ligghall, nötkreatur”. Genom godkänd anslutning till kontrollprogrammet kan djurägaren utan att begära dispens göra avsteg från lagkravet att alla djur ska ha tillgång till ligghall om de går ute vintertid. Bakgrunden till att ett kontrollprogram arbetats fram på initiativ av Sveriges Nötköttsproducenter var i hög grad diskussionerna 2005-06 mellan dåvarande Djurskyddsmyndigheten och de som ansåg att ligghall inte var nödvändigt.

Syftet med kontrollprogrammet är att ge besättningar med förutsättningar för att hålla djuren utan tillgång till ligghall vintertid och att tillräckligt god nivå på djuromsorg kan förväntas upprätthållas under hela vintersäsongen. Det omfattar endast bedömningsparametrar som är viktiga för att kompensera för bortfallet av resursen ”ligghall”. Dit hör t ex djurens hull, päls och renhet. För att man ska få delta ställs stora krav på att man har ett genomtänkt djurhållningssystem med vissa grundförutsättningar, goda kunskaper och erfarenhet samt en noggrann skötsel. Programmet är självfinansierat via djurägaravgifter.

Kontrollprogrammet ägs av Sveriges Nötköttsproducenter och drivs av Svenska Djurhälsovården som stämmer av med länsstyrelserna i aktuella län. Det är också Svenska Djurhälsovården som via fyra års förberedande projekt har utvecklat kontrollprogrammet. Sista projektsäsongen deltog 18 djurägare med hela eller delar av besättningarna. Information om kontrollprogrammet finns på www.svdhv.org.

Kommentarer inaktiverade.