Ordförandekonferens 12 nov.

Ordförande eller någon annan styrelserepresentant från klubbarna är välkomna till Ordförandekonferens i anslutning till Köttriksdagen den 12 nov kl 8-9.30. Tema kommer att vara CAP efter 2013.