Äntligen, Scan!

Debattartikel till Land Lantbruk 17 sept 2010:

Äntligen Scan!

Så har då Scan äntligen insett att en krympande nötköttsproduktion är ett problem som inte bara drabbar slakterierna. Slakterierna – och inte minst Scan som marknadsledare – måste också i hög grad åtgärda problemet så trenden vänds.

Sveriges Nötköttsproducenter träffade i somras ledningarna för de större slakterierna för att uppmärksamma dem på den allvarliga situationen. Svag lönsamhet i produktionen och bristande framtidstro gör att många ungnötsproducenter väljer att sluta i samband med frikopplingen av handjursbidraget 2012. I Jordbruksverkets enkät till dikalvsproducenter uppgav en sjundedel att de tänker sluta eller minska inom kort, också med svag lönsamhet som orsak. Tillsammans ger det här slakterierna ännu större problem framöver att få in råvara.

På helårsbasis har vi en nöt- och kalvköttsproduktion på 135 000 ton. Sista halvåret ökade konsumtionen av nötkött med 6 % samtidigt som importen ökade med 15 %. Det räcker inte att möta importen med att vårt nötkött är ”svenskt” om vi ska ha en prisnivå i butik som möjliggör en lönsam produktion. Att – som SNP stridit för i många år – i mycket högre grad än nu satsa på ätkvalitet är för Scans del otroligt viktigt. Kvalitetsskillnaderna sitter dock inte i färgen på djuren. Såväl mjölkrasdjur som köttrasdjur har stora potentialer att göra konsumenterna nöjda. Men det krävs bättre sortering, anpassad mörning och inte minst en långsiktig planering och styrning av produktionen i samverkan med producenterna så att rätta djur slaktas vid rätt tillfälle utifrån efterfrågan. Självklart är motiverande avräkningsprishöjningar nödvändiga för att lyckas.

Vi har i Sverige fantastiska möjligheter att tillgodose konsumenternas efterfrågan på kött som är producerat med mycket hög djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Produktionen har dessutom avgörande betydelse för att klara en hållbar utveckling. För en långsiktigt stärkt lönsamhet måste en jämnare ätkvalitet säkras och det är bara slakterierna som kan möjliggöra detta för större volymer. Vi emotser fortsatta konstruktiva diskussioner.

Styrelsen för Sveriges Nötköttsproducenter

Kommentarer inaktiverade.