Projekt Romeo – Ansökan, del 1

För att påbörja din ansökan laddar du ner wordmallen och fyller i den på din dator.

laddaneransokan

Sedan återkommer du, fyller i formuläret och bifogar ansökan samt övriga bilagor nedan.
När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att din ansökan kommit in.
Får du inte det, kontakta Carina Johansson kansli@notkottsproducenter.se  070-300 48 55

Filer och dokument