Stadgar

På stämman i Kolmården 20 november 2015 antogs nya stadgar för Sveriges Nötköttsproducenter.
Du hittar dem på länken nedan.

stadgar-2015-enl-stammanbeslut-20-nov