Om SNP

Sveriges Nötköttsproducenter.

är en intresseförening för alla kategorier av nötköttsproducenter.

Målet är att:

– förbättra lönsamheten i nötköttsproduktionen
– hävda nötköttsproducenternas intressen
– initiera och följa upp forskning, utveckling och rådgivning
– öka och underlätta kontakten mellan nötköttsproducenter i hela landet

Sveriges Nötköttsproducenter har 18 lokala klubbar i olika delar av landet som bevakar de regionala/lokala nötköttsfrågorna och ordnar gårdsbesök, kurser, studieresor, trivselarrangemang, mm.

Som medlem i SNP är Du både medlem i en klubb (distriktsförening) som oftast omfattar ett län och i riksföreningen.

Riksföreningen jobbar med

näringspolitiska frågor som Landsbygdsprogrammet, tvärvillkor och tillsynsfrågor, handjursbidraget, djurskyddsföreskrifter, miljötillstånd, registrering och märkning, salmonellaersättning, veterinära frågor, mm genom kontakter med myndigheter och politiker samt remissvar.

företagsutveckling genom samråd med Taurus och NAB, deltagande i den branschövergripande samverkansgruppen Lönsam Nötköttsproduktion, initierande av forskning, arbete med finansieringsfrågor, mm

marknadsföring av svenskt nötkött genom samverkan med Svensk Köttinformation och Min Mat, medverkan i pressträffar, kontakter med media, mm.

slakteri/marknadsfrågor genom bl a slakterikontakter och att lyfta ätkvalitetsfrågan i hela kedjan

Allt som styrelsen gör finns dokumenterat i styrelseprotokollen här på hemsidan.

Medlemsavgift
Som medlem betalar du dels en avgift till klubben (distriktsföreningen) och dels en serviceavgift till riksföreningen. Serviceavgiften möjliggör ett offensivare arbete, starkare nätverk och bättre information om verksamheten.

Till Sveriges Nötköttsproducenter är också de 7 rasföreningarna knutna.

Medlemstidningen Nötkött utkommer med 6 nummer per år. Här kan Du få det senaste när det gäller praktik, forskning och ekonomi inom nötköttsproduktionen, såväl från Sverige som från utlandet.

För prenumeration kontakta redaktionen 016-163442, 016-163421, notkott@svenskmjolk.se

Välkommen som medlem !    

Du som vill bli medlem fyller i medlemsansökan som finns under fliken ”Kontakta oss” i menyn ovan.

Sveriges Nötköttsproducenter är den enda organisationen som bara jobbar för nötkött.
  –  Ju fler vi är, desto mer kan vi uträtta för dig och alla andra nötköttsproducenter!  –