Styrelseprotokoll 27 april 2015

Styrelsen beslutade om vem som ska ingå i arbetsgrupperna för Nationell Handlingsplan Nöt.

Export; Anna Jamieson
Marknad; Gunvor Berglund
Produktion; Anders Fredriksson
Stöd och regler; Patrik Ohlsson

Styrelseprotokoll 150427