Start

Köttriksdagen 2016
Börjar du redan se fram emot Köttriksdagen på Gotland 10-11 november? Nu finns deras hemsida där de lägger upp information om Köttriksdagen.
www.gotlandsnotkottsproducenter.se

Nytt från SNP
Efter varje styrelsemötet kommer Nytt från SNP att finnas på hemsidan. Där samlar vi de viktigaste punkterna från styrelsemötet och berättar lite mer informativt om de frågorna. I Nytt från SNP kan vi också berätta om andra aktuella frågor som inte varit på styrelsemötet, men som är viktiga att berätta om. Nyheterna hittar du under Aktuellt i höger spalten.

 

Aktuella marknadspriser för nöt finns numera på LRFs hemsida och uppdateras varje vecka. Där finns också andra marknadsanalyser som påverkar oss. Du hittar också info om aktuella frågor som LRF Kött driver.
http://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-kott/marknadsstatistik/
Handlingsplan nöt
Arbetet med Handlingsplan nöt pågår för fullt. Branschen har avsatt 3 miljoner för de tre köttslagen för projekt som ska genomföra åtgärderna i planen. Just nu pågår urvalet bland de ansökningar som kommit i.
SNP har tillsammans med andra ansvar för att förenkla beteslagstiftningen. Nu är det ute en remiss om förenklade regler där vi varit med och påverkat.

Här hittar handlingsplanen och de åtgärder SNP ansvarar för. De finns även under fliken Handlingsplan

Handlingsplan Nöt – kortversion – 2016-01-18

SNPs ansvarig för följande åtgärder