Nytt från SNP april

Nytt från SNP kommer att läggas ut efter varje styrelsemöte. Där skriver vi om punkter från styrelsemötet och berättar mer utförligt om dem. Där berättar vi också  om andra aktuella frågor inom SNP.

I detta blad innehåller bland annat

  • Arbetet med Handlingsplan nöt
  • Kriterierna för Årets Nötköttsföretag

Nytt från SNP april 16

 

Protokoll stämman Kolmården 2015

Protokollet innehåller

  • Val av styrelse. Jan Forssell ordförande, Kenneth Åström och Thomas Magnusson  valdes på två år och Camilla Hansson och Dan Waldemarsson valdes på ett år.
  • Stämman behandlade två motioner från Skåne och Halland om enklare rapportering och ansvarsfråga vid skador orsakade av betesdjur.
  • Stämman beslutade också om revidering av stadgarna.

 

Stämmoprotokoll 2015