Följ med till Gotland och Köttriksdagen!

Köttriksdagen 2016
Nu finns programmet på www.gotlandsnotkottsproducenter.se
Det innehåller mycket intressanta föreläsare och programpunkter. Spännande gårdsbesök på torsdag förmiddag och utnämningen av Årets Nötköttsföretag 2016 sker under torsdagens bankett. Vill Du se fler gårdar ordnar klubben fler studiebesök under lördagen.
Anmäler Dej gör du på http://hushallningssallskapet.se/kottriksdagen/
Sista anmälningsdag är 3 oktober

Hallands klubben ordnar buss till och från färjan (avgång onsdags  kväll-fredags kväll). Kontakta ordförande Kerstin Nilsson 073-380 79 62

Nytt från SNP april

Nytt från SNP kommer att läggas ut efter varje styrelsemöte. Där skriver vi om punkter från styrelsemötet och berättar mer utförligt om dem. Där berättar vi också  om andra aktuella frågor inom SNP.

I detta blad innehåller bland annat

  • Arbetet med Handlingsplan nöt
  • Kriterierna för Årets Nötköttsföretag

Nytt från SNP april 16

 

Protokoll stämman Kolmården 2015

Protokollet innehåller

  • Val av styrelse. Jan Forssell ordförande, Kenneth Åström och Thomas Magnusson  valdes på två år och Camilla Hansson och Dan Waldemarsson valdes på ett år.
  • Stämman behandlade två motioner från Skåne och Halland om enklare rapportering och ansvarsfråga vid skador orsakade av betesdjur.
  • Stämman beslutade också om revidering av stadgarna.

 

Stämmoprotokoll 2015